Rosimm第2792期情趣护士装妹子私房半脱露傲人豪乳透视内裤露毛惹火诱惑29PROSI写真

Rosimm第2792期情趣护士装妹子私房半脱露傲人豪乳透视内裤露毛惹火诱惑29PROSI写真

霍,言其手足之扰动,如挥霍也;乱,言其内之邪正变乱也。按此四饮,乃随其部位分言耳。

如被鸡骨所伤,鸡羹化下;鱼骨所伤,鱼汤化下。暑湿相搏者,二香散。

急用皂角末吹鼻取嚏,其肿即破,或兼用皂角末醋调,浓敷项肿。热甚,阳邪盛也,失溲,阴失守也,故死。

耳中有物不能出,弓弦头散处敷好胶,入耳中粘之,徐徐引出立效。《内经》则指内伤言,以上盛下虚,气血逆冲而上,暴仆卒倒者为厥逆。

上消者,大渴饮多,甚者舌亦赤裂,《经》谓心移热于肺,传为膈消者是也。痰之动湿也,主于脾,或由脾气壅滞不行,或由脾气虚寒不运而生。

咽痛,必用荆芥。用生牛膝根直而独条者,洗净,加好醋三五滴同研细,就鼻孔滴二三点入去,则丝断珠破,立安。

Leave a Reply