No2276嫩模林文文yooki职场秘书主题私房脱黑丝裤袜秀完美身材写真66P林文文秀人网

No2276嫩模林文文yooki职场秘书主题私房脱黑丝裤袜秀完美身材写真66P林文文秀人网

少阴脉沉,口不干,舌不燥,背恶寒,小便清白,四逆汤。 更于前方内选用。

若汗后恶风寒,皆为表虚,汗不止,黄建中汤。 汗下后虚热,又复下之,其人怫郁,复与之水,因而成哕。

大抵热在胃脘,与谷气并,热气上熏,心下痞结,则有此证。有水气,先渴后呕,膈间怔忡。

水二钟,姜三片,枣二枚。劳复时热不除,加葶苈、乌梅、生艾汁。

烦为扰乱而躁为愤怒,躁为先烦而渐至躁也。 已后呕而舌干口苦者,标病。

 五六日,邪传少阴肾,舌干口燥,重指按至筋骨之间,脉来沉而有力者,正用大柴胡、承气下之。阴病,则当有以温养而下之,何哉?

Leave a Reply