Vol292女神穆菲菲土耳其旅拍私房皮丘卡比基尼秀完美身材诱惑42P穆菲菲魅妍社

Vol292女神穆菲菲土耳其旅拍私房皮丘卡比基尼秀完美身材诱惑42P穆菲菲魅妍社

)灰黑色者,足三阴互病。烦躁健忘,舌强难言,善笑无休者,伤其地二之阴也。

若紫中有红斑,或干黄,或灰黑,或短缩者,宜凉膈散。肾气虚则厥,实则胀。

二者鉴之冬月雪花不可点入目内,令目病丧明。 故药瞑眩而效亦易征。

河图之外阴而内阳也。气能率血,气行血从。

心肾相去八寸四分,中余一寸二分,谓之腔子里是也,乃心肾往来之路,水火既济之乡。管辂曰∶龙者阳精而居于渊,故能兴云。

(原注:津枯,舌黑而无积胎者,可用温病中之复脉汤。 入其室,问其疾,各投以药而去。

Leave a Reply