No2359嫩模小宣fancy大理旅拍私房白色新娘款婚纱秀火辣身材诱惑写真51P小宣fancy秀人网

No2359嫩模小宣fancy大理旅拍私房白色新娘款婚纱秀火辣身材诱惑写真51P小宣fancy秀人网

学者当细心体会内外两法,切勿混淆,方可售世。[眉批]知非氏曰:治疮亦贵理法明晰。

阴虚而致者,由肾阳素旺也。[1]知非氏曰……阅者谅之。

风温证不可发汗,汗之则热盛,汗则血伤也。至于太阳腑证中之蓄尿、蓄热、蓄血、癃闭等证,已详《医理真传》,兹不具载。

必须去其外邪,正复神安,始能得卧。至于癍疹之邪,由外感不正之时气,伏于肌肉之间,不能深入,当经气旺时,邪不能久藏,随气机而发泄于外,若用苦寒,遇郁其外泄之气机,其客最速。

如剂多水少,则药味不出。法宜苦寒降逆为主,如大小承气汤之类。

因七情过度而致不食者,审其所感,或忧思、或悲衰、或恐惧、或用心劳力、或抑郁、或房劳,按其所感所伤而调之,则饮食自进矣。而治痈以皂荚丸,皂荚辛咸,枣、蜜味甘。

Leave a Reply