Vol423女神芝芝Booty典雅旗袍配无内黑丝撩衣浴室湿身诱惑写真58P芝芝Booty爱蜜社

Vol423女神芝芝Booty典雅旗袍配无内黑丝撩衣浴室湿身诱惑写真58P芝芝Booty爱蜜社

发明苎麻专行滞血,产妇枕之治血晕。真者绝少,今世所用皆草三棱也。

止烦满益气者,瘀积去而烦满愈,正气复也。炙甘草汤治伤寒脉结代,心动悸,浑是表里津血不调,故用甘草以和诸药之性而复其脉,深得攻补兼该之妙用。

故补脾胃药非此引用不效,脾痹非此不除。 胜五兵者,功倍五毒之药也。

菟丝子、五味子之属是也。其胎漏不止,产后下利,并宜煮水澄清去滓,代水煎药,取温土脏,和营血也。

尝考《千金方》防葵为治风虚、通血脉之上药,每与参术钟乳石英并用,取其祛逐风虚,通利血脉,而正气得复,肾志自强,当无助火为虐之虑矣。汗下不解,胸满心烦用柴胡桂姜汤。

发明凡杀虫药都是苦辛,惟使君子甘而杀虫,不伤脾胃,大人小儿有虫病者,每月上旬清晨空腹食数枚或为散,肥汤服之,次日虫从大便出。苗名小草,亦能利窍兼散少阴风气之结也。

Leave a Reply