No154情趣红色连体网衣写真套图29P丝袜模特Legku丝袜

No154情趣红色连体网衣写真套图29P丝袜模特Legku丝袜

太阳为目上网,阳明为目下网。方中药有二十二味,补散温凉,一齐用到。

然人迎属腑为阳,阳病则阳脉宜大,而反小者为逆;寸口属脏为阴,阴病则阴脉宜小,而反大者为逆,故气口候阴,人迎候阳也。 阴阳者,一分为二也。

 足之三阴,从足走腹,故足太阴脉发于此。其旁行者走两腋,出天池之次,循手太阴肺经之分而还于手阳明。

明堂者,鼻也;阙者,眉间也;庭者、颜也;蕃者,颊侧也;蔽者,耳门也。 属意勿去,专而无贰也。

此所以有左右上下之分也。 其必验于大肉者,以大肉为诸肉之宗也。

 或热胜、寒胜、痰胜、湿胜,诸泻心汤参酌用之,最为妥善。如落榆荚,轻浮和缓貌。

Leave a Reply