Vol143新人模特月月may私房床上性感蕾丝内衣秀完美身材诱惑写真30P月月蜜桃社

Vol143新人模特月月may私房床上性感蕾丝内衣秀完美身材诱惑写真30P月月蜜桃社

自夏至以后,桂枝内又须随证增知母、大青、石膏、升麻辈取汗也。【注】项强,太阳病也。

伤风自汗,桂枝汤。若一时之气不正,长幼皆病,互相传染,名曰瘟疫。

故病寒战者反渴,及杂病而寒战者多有燥粪也。又有流注,大如匏瓠覆碗,见于胸背,其证类发而甚恶,用药之后,情势一有微动,即矣。

 如有恶疮,再用研碎,以井花水调敷之。喘加杏仁,无汗加麻黄,有汗加桂枝。

三日少阳厥阴病,耳聋囊缩厥逆寒,水浆不入神昏冒,六日气尽命难全。白散,即桔梗、贝母、巴豆霜也。

又如有黑陷漏疮者,四围死败肉不去,不生肌者,不可治也,亦用此药追毒,去死肌败肉,生新肉愈矣。饮病或有之证,或咳,或小便利,或呕,或下利。

Leave a Reply