No5072女神王雨纯大理旅拍私房性感白色连体衣秀豪乳翘臀撩人诱惑写真85P王雨纯秀人网

No5072女神王雨纯大理旅拍私房性感白色连体衣秀豪乳翘臀撩人诱惑写真85P王雨纯秀人网

气有余则物润,津气不足,则无以化液,故令口干而津液不通;气壮则强,气馁则弱,今肺为劳伤,故气力损乏。烦躁者,阴盛格阳,阳气内争,故令阳烦而阴躁,斯其为证亦危矣,故欲死。

巳月六阳尽出于地上,此气之浮也。 盖心,阳火也,主血;脾,阴土也,主湿。

按∶泽泻,《本经》云聪耳明目,为其能渗下焦之湿热也,湿热既除,则清气上行,故能养五脏、起阴气、补虚损、止头旋,有聪耳明目之功,是以古方用之。吴绶曰∶小柴胡为半表半里之剂,太阳经之表热,阳明经之标热,皆不能解也。

头痛用羌活、防风、柴胡、川芎、升麻、细辛、本之异者,分各经也;用黄芩、黄连、黄柏、知母、石膏、生地之异者,分各脏泻火也;用茯苓、泽泻者,导湿也;用参者,补气也;用芎归者,养血也。 本方加茵陈,名茵陈四逆汤∶治阴黄。

少腹硬满者,下焦实也;小便利者,血病而气不病也;病深入里,故脉沉;内有积瘀,故脉结。李士材曰∶虚人感冒,不任发散者,此方可以代之。

真武,北方之神,司水火者也。每味约三钱,浓煎服,或微炒煎。

Leave a Reply