No2898嫩模葛征Model私房性感黑色内衣配黑丝裤袜秀高挑身材诱惑写真71P葛征Model秀人网

No2898嫩模葛征Model私房性感黑色内衣配黑丝裤袜秀高挑身材诱惑写真71P葛征Model秀人网

 今牛、羊诸角,但杀之者,听之皆有声,不必专羚角也,自死角则无声矣。似吴羊而大角,角椭,出西方。

其角长一、二尺,有节如人手指握痕,又至坚劲,今人药者,皆用此角。似吴羊而大角,角椭,出西方。

郭璞注云∶似羊而大,角圆,好在山崖间。今人相承用之,以为羊,其细角长四、五寸,如人指,多节蹙蹙圆绕者,其间往往弯中有磨角成痕处,京师极多,详本草及诸家所出,此乃是真羊,而世多不用,不知其所以然者何也?

今牛、羊诸角,但杀之者,听之皆有声,不必专羚角也,自死角则无声矣。今人相承用之,以为羊,其细角长四、五寸,如人指,多节蹙蹙圆绕者,其间往往弯中有磨角成痕处,京师极多,详本草及诸家所出,此乃是真羊,而世多不用,不知其所以然者何也?

似吴羊而大角,角椭,出西方。 许慎注《说文解字》云∶,大羊而细角。

山羊即《尔雅》所谓羊也。 陈藏器云∶羚羊夜宿,以角挂木不着地,但取角弯中深锐紧小,犹有挂痕者是。

Leave a Reply