k8傲娇萌萌青春可奈萌萌哒44PK8傲娇萌萌推女神

k8傲娇萌萌青春可奈萌萌哒44PK8傲娇萌萌推女神

现代医学检查为鼻窦炎,久治不愈者,多为上焦之阳不足,不能统摄津液,每以姜桂汤治之而获效。此方乃仲景治阳虚之总方也,药味分两,当轻当重,当减当加,得其旨者,可即此一方,而治百十余种阳虚症候,无不立应。

风轮主肝,黑珠也;血轮主心,两眦也;气轮主肺,白睛也;水轮主肾,瞳子也;肉轮主脾,上下皮也。病到真气上浮,五脏六腑之阳气,已耗将尽,消灭削剥,已至于根也。

苟有知得阴阳升降之道者,庶可与共学适道矣。含沙散,主治沙毒吹入鼻中取嚏。

若刀伤、折骨,跌打、闪挫,另有治法,又有手法,不与内因同治,故曰外科。《难经》温病之脉,行在诸经,不知何经之动。

有不得吐泻者,即名干霍乱,乃湿郁之甚也。此症法宜甘润养阴为主,方用甘草黑姜汤,加五味,解见上。

由是观之,治痢之法,当参入治痈之义。夫洋参色白味苦,苦能补心,心者、生血之源也;黄柏味苦,苦能坚肾,肾者,注水之区也;又得白蜜之甘,能润肺而生金,金者、水之母也。

Leave a Reply