No3036嫩模鱼子酱Fish邻居借水主题私房开档肉丝裤袜秀翘臀诱惑写真67P鱼子酱秀人网

No3036嫩模鱼子酱Fish邻居借水主题私房开档肉丝裤袜秀翘臀诱惑写真67P鱼子酱秀人网

或灸丰隆二穴各三壮、照海二穴各一壮,立效,仍药之。噤口,有因积垢壅滞,有因宿食不消,有因热毒上冲,有因停饮上逆,有因兜涩太早,邪反上干,有因过服寒剂,伤败胃气,以致饮食与药俱不能入,入即吐,此为危候。

逍遥,风以散之也;六味,雨以润之也。若气虚下陷而利之,是降而又降也,当升其阳,所谓下者举之也。

此治虚热之大法也。肝火郁甚,用黄连、龙胆草等苦寒直折,火愈郁愈烈。

抽搐,则频伸频缩也。下焦之气肝肾主之,肾移热于膀胱,无阴则阳无以化,须纯阴之剂,滋肾丸。

 其证卒然仆倒,昏迷不醒,痰涎壅塞,咽喉作声。若误作中风、中气,而以驱风行气之药治之,其死可立而待。

 痰在鼻,鼻塞,或闻焦臭。太阴寒湿凝结腹痛,桂枝加芍药防己防风汤。

Leave a Reply