No186信悦儿藏不住的魅力写真专辑36P信悦儿爱尤物

No186信悦儿藏不住的魅力写真专辑36P信悦儿爱尤物

而本草菟丝无女萝之名,惟松萝一名女萝。 先用针刺令气透,乃贴之。

他人服一粒即为害。茎叶状似莽草而细软,连细茎采之。

曰∶蛇衔只用叶晒干,勿犯火。用姜附汤加人参,投半斤服之,得汗而愈。

折之有黄汁,药人立死,不可轻用入口。沈存中《笔谈》所谓石龙芮有两种∶水生者叶光而末圆;陆生者叶毛而末锐。

种之,亦令无蛇。每用二两,入香附末一两,糊丸梧子大。

刘熙《释名》云∶灭去眉毛,以此代之,故谓之黛。水一斗,煮取六升,去滓,和葱、豉作食之。

Leave a Reply