No4129模特允爾成都旅拍轻薄绚丽服饰配开档肉丝秀丰乳肥臀诱惑写真50P允爾秀人网

No4129模特允爾成都旅拍轻薄绚丽服饰配开档肉丝秀丰乳肥臀诱惑写真50P允爾秀人网

如大汗脉长洪而渴,未可下,宜白虎汤,汗更出而身凉渴止。一升一降,互用也。

若大下数下,脉空而数,按之如无,白虎汤加人参,覆杯则汗解。按二方谬甚,此证大抵阴盛格阳,用二外寒内热。

如外伤于风寒湿三气,皆足以闭遏阳气,郁而成热固也。《经》所谓风胜为行痹者,风有外风内风。

水在天地与人身,皆有甘有咸,甘者生气,咸者死气。尔宜归家休心息神,如同死去,俾火不妄动,则痰气不为助虐,胸背之坚垒始有隙可入,吾急备药,为尔覆巢捣穴,可得痊也。

且霍乱乃脾胃病,故足独转筋,不可谓必由于寒也。四肢,《经》谓∶四肢为诸阳之本。

骨痿肉燥,筋缓血枯,皮聚毛落,阴不足而热,及不能食而热,有作有止,如潮水之来,不失其期,一日一发。然其肿痛顽麻,即《经》所谓痹也;纵缓不收,即《经》所谓痿也;甚而气上冲心腹,即《经》所谓厥逆也。

Leave a Reply