XXDH导航福利

XXDH导航福利

卷三妇人方中\虚烦第十一治产后虚烦,头痛、短气欲绝,心中闷乱不解方。或值挫闪疼痛之不足,此为难拟定穴之可祛。

抑药忌亦黄蜡,甘温。唯制为粉,则有益无损,又须旋用,久则油膻。

二七啡啡,每唾以刀拟之咒,当三遍乃毕,用豉丸如上法,五六遍讫,取此丸破视其中有毛,弃丸道中,客忤即愈矣。儿出讫,一切人及母皆忌问是男是女,儿始落地,与新汲井水五咽,忌与暖汤物,勿令母看视秽污。

夫痫有五脏之痫,六畜之痫,或在四肢,或在腹内,当审其候,随病所在灸之,虽少必瘥,若失其要,则为害也。 稽夫大敦去七疝之偏疼,王公谓此;三里却五劳之羸瘦,华佗言斯。

 卷五下少小婴孺方下\癖结胀满第七治小儿痰实结聚,宿癖羸露,不能饮食方。又以绵滤过与前煎相和,令调,乃纳朱砂粉六两,搅令相得,少冷未凝之间,倾竹筒中纸裹筒上麻缠之,待凝冷解之,任意用之,计此可得五十挺。

卷二妇人方上\养胎第三养胎临月服,令滑而易产方。木者,木强而不仁之谓。

Leave a Reply