Ugirls爱尤物No1286嫩模孟十朵私房粉色内衣秀完美身材傲人豪乳极致诱惑34P孟十朵爱尤物

Ugirls爱尤物No1286嫩模孟十朵私房粉色内衣秀完美身材傲人豪乳极致诱惑34P孟十朵爱尤物

风气相击,身体洪肿,汗出乃愈。少阴动甚,谓之有子。

每服二丸,一日加一丸,二日加二丸,加至大便微溏,再从二丸加服起。 血多之经,可破其血,不可执一也。

候冷,以纸盖覆,勿令着尘。宝鉴和血通经汤治妇人室女受寒,月事不来,恶血积结,坚硬如石。

此言邪气自浅入深之常道也。趺阳脉微而迟,微则为气,迟则为寒。

当归散水肿之疾,多由肾气不能摄养心火,心火不能滋养脾土。巢氏病源云∶五劳者,一曰志劳、二曰思劳、三曰心劳、四曰忧劳、五曰瘦劳。

 每服四分,临睡用好酒调下。饱食则益大,饥则益小。

Leave a Reply