Vol749女神王雨纯三亚旅拍脱粉色外衣露白色内衣配白丝吊袜诱惑写真73P王雨纯尤蜜荟

Vol749女神王雨纯三亚旅拍脱粉色外衣露白色内衣配白丝吊袜诱惑写真73P王雨纯尤蜜荟

《平脉篇》曰∶浮为在表,沉为在里,数为在腑,迟为在脏。至于寒不凌暑,暑不夺寒,无愆阳伏阴之变,而不至于大肃大温,故万物各得其冲和之气,然后不为过而皆中节也。

分论主时之气,而各有太过也。昼则精明夜谵语,似疟非疟不一观;热入血室为名号,莫把杭州作汴看。

此缘失于考究,故沿袭时俗之讹。 身不疼者,邪在内也。

 是以得寒水之草木,能启阴气上滋四脏,复能导四脏之气而下交于阴,又匪独肾气之通于四脏。此宜人参、橘皮、甘草、半夏之类以助胃,白术、苍术、浓朴、茯苓、姜、枣之类以益脾,甚者加附子以助癸中之火。

肥人气虚生寒,寒生湿;湿生痰。是以医之治也,有一本必有一拔本之方。

逢寒则筋不营而挛急,挟热则毒内淤而发黄。故邪在三阳曰阳证,能化热曰热证,不能化热曰寒证;在三阴曰阴证,病阴寒曰寒证,得火化曰热证。

Leave a Reply