gta5裸体图无码

gta5裸体图无码

伤寒荣病,有热不已,伏于荣中,其血不随经妄行致□,则必随经下蓄膀胱,少腹者膀胱之室也,故少腹满。天暑衣浓,则腠理开,故汗出。

苓桂术甘汤,不用生姜、大枣,而加茯苓,其意专在利水,扶阳次之,故倍加茯苓,君桂枝,于利水中扶阳也,所以方后不曰根据服桂枝汤法也。佐以木香,散滞泄肺;以沉香,无不升降;以小茴香,可行经络;而盐炒则补肾间元气。

若不云如柔痉,恐医人认以为太阳经风寒之邪未解,反疑其当用发汗之药。此病虽未发明无汗小便不利之证,若汗出小便利,则渴饮之水,得从外越下出,必无水逆之证。

本先下之,而反汗之,为逆;若立治逆之法,不外乎表里;而表里之治,不外乎汗下。先煮葛根,后内诸药,解肌之力纯,而清中之气锐,又与补中逐邪者殊法矣。

阳脉实则热盛,因热盛而发其汗,出多者,亦为太过;汗出太过,则阳极于里,亡津液,大便因□而成内实之证矣。是动则病肺胀满,膨膨而喘咳,缺盆中痛,甚则交两手而瞀,此为臂厥。

 以病论之,先受病为本,后传流病为标。 时师既遵王公,当求王公之所自,知王公之所自,则可以知丹溪之用心矣。

Leave a Reply