No075佳佳十万伏特电力美女写真专辑39P佳佳爱尤物

No075佳佳十万伏特电力美女写真专辑39P佳佳爱尤物

统以六味丸治之,其蒙蔽有年矣。更有阳虚之人,俨若平常好人,却不能劳心用力多言。

今见红肿痛甚,是风热之邪,聚于少阳也。法虽不同,其入腑之理则一也。

虚烦证不可发汗,汗之则心血虚,而烦愈盛也。法宜随其机而导之,如升麻葛根汤,举斑、化斑、消斑等汽,皆可酌用。

血胀者,周身浮肿而皮色紫红,是气衰而阴乘于上也。今膝肿痛,或脚气注痛,必不便于行,而阳先病矣。

[眉批]知非氏曰:人之生也,性赋于天,命悬于地,各有善恶,因缘以成报施,知非存而不论。若执定有形质之心,是知其末也。

岂非知得药与病有相拒相斗者乎?一切调和之药,皆不究也。

Leave a Reply