pr社丝袜福利姬在线观看

pr社丝袜福利姬在线观看

毛发脱落,知其正败。试问:既曰命门无火,理宜专用桂、附以补火,何得用地、枣以滋阴,丹皮以泻火乎?

头重者,湿气蒸于上也,主以祛[1]风散湿汤。一见耳病肿痛,用少阳方小柴胡汤治之,似无不效。

凡素秉不足之人,忽然两乳肿大,皮色如常,此是元气从两乳脱出,切勿当作疮治,当以回阳收纳为主。古人立方不讲药性,后人立方专究药性。

 由外入而致者,由外感一切不正之气,伏于阳明。[眉批]客邪由外入内,以升散清解,不使入内为要。

因阳火而致者,或平素喜食厚味、醇酒、椒、姜,一切辛辣之物,热积肠胃,从下发泄。著眼论《素问》云:三阳为父,指太阳;二阳为卫,指阳阴;一阳为纪,指少阳。

 亦有痰火上升为鸣为聋,定有痰火情形可征,按痰火法治之必效。 左右二证,予常以封髓丹加吴萸、安桂,屡治屡效。

Leave a Reply